ELTON Poprad, spol.s.r.o.
Hlavná 3544/78
059 51 Poprad - Matejovce
Tel.kontakt:  052/778 02 92

Opravy a prevíjanie elektromotorov

Ponúkame Vám opravy, prevíjanie a úplny servis elektromotorov s výkononom od 0,5 kW - 100 kW.

797875

Cena za previnutie elektromotora sa určuje podľa týchto základných kritérií:

 • výkon elektromotora v KW,
 • váha použitej medi vo vinutí
 • počet drážiek statora
 • dĺžka jadra - statora
 • počet pólov - otáčky za min.
 • ostatné náklady

 

Práce na prevíjaní elektromotora sú:

 • demontáž elektromotora,
 • očistenie rotora a statora,
 • vysekanie a vybúranie starého vinutia,
 • čistenie drážok statora,
 • zhotovenie novej drážkovej izolácie,
 • navinutie a vloženie cievok,
 • zapojenie a izolovanie vinutia,
 • impregnácia a vypaľovanie statora v sušiacej peci,
 • montáž elektromotora,
 • el. merania – prúdov jednotlivých fáz, odporov vinutia, izolačná skúška,
 • preskúšanie podľa platných noriem, otáčky, hlučnosť,
 • úprava povrchu.

Ostatné mechanické a elektrické práce:

 • výmena ložísk,
 • oprava ložiskových štítov – sústruženie, zhotovenie vložiek,
 • oprava krytov a ich prispôsobenie,
 • oprava ventilátorov a ich prispôsobenie,
 • výmena, oprava zlomených a poškodených závitov, skrutiek a pod.
 • oprava strhaných alebo inak poškodených drážok,
 • iné